6de leerjaar

6A + 6B: dode hoek

Lieve Picardhazen

Meester Nik kwam vandaag in de klas een les geven over de dode hoek.

Tijdens deze les hebben we heel wat filmpjes gekeken en hierna volgde een kleine toets.
Na de speeltijd kwam er een vrachtwagen op de speelplaats. Zo konden we ervaren hoe moeilijk het was voor de chauffeur om alles goed te kunnen zien!

Het was een superleuke dag!