leerlingenraad

leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Kinderen willen ook inspraak in het schoolgebeuren en hebben er bovendien dikwijls een frisse, moderne en creatieve kijk op. 

Ieder jaar wordt per klas (vanaf het vierde leerjaar) door en voor de leerlingen een afgevaardigde verkozen . Zij komen samen onder (bege)leiding van juf Iris en de directie. Er wordt besproken wat er beter kan en soms leidt dit ook tot concrete acties. 

Voor het schooljaar 2016-2017 werden verkozen:
4a: Mirko Bosmans
4b: Eline Scroyen
5a: Warre Breugelmans
5b: Jelte Schepers
6a: Gilles Poets
6b: Manon Cuypers

Samenkomst 28/10/2015 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 17/11/2016 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 02/02/2017 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 24/05/2017 klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 20/12/2017 klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)